رنگ اکریلیک رنگی است که سریع خشک می شود و از رنگدانه های معلق در امولسیون پلیمری اکریلیک و نرم کننده ها ، روغن های سیلیکون ، ضد کف ، تثبیت کننده یا صابون های فلزی ساخته شده است. بیشتر رنگ های اکریلیک بر پایه آب هستند ، اما وقتی خشک می شوند در برابر آب مقاوم می شوند. بسته به میزان رنگ آمیزی با آب ، یا اصلاح با ژل ، مدیوم یا خمیرهای اکریلیک ، نقاشی آکریلیک تمام شده می تواند شبیه آبرنگ ، گواش یا نقاشی رنگ روغن باشد یا ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته باشد که با سایر محیط ها قابل دستیابی نیست.