رنگ نما آخرین پوشش در سیستم عایق حرارتی است ، شامل گچ های سنتی که روی دیوارهای یک یا سه لایه اعمال می شوند. و به همین دلیل بیشتر در معرض شرایط آب و هوایی سخت – باران ، خورشید و یخبندان است. بنابراین باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد. با این حال ، این کافی نیست ، زیرا باید در زیرزمین قرار گیرد ، که باید تحت پوشش قرار گیرد و همچنین شرایط اطراف خانه. کدام رنگ نما را انتخاب کنید و کدام یک بهترین است؟ رنگ های نما در انواع مختلفی موجود است – آنها می توانند اکریلیک ، سیلیکون ، سیلیکات ، سیلیکون -سیلیکون باشند. از نقطه نظر عملی ، ترکیب شیمیایی رنگ مهم نیست بلکه ویژگی های ناشی از آن است.