ما به دنبال چگونگی ترکیب دو رنگ رنگ در یک اتاق هستیم.

چسباندن با همان رنگ با رنگ در یک اتاق مورد انتظار است ، اما چرا دیوارهای خود را بیش از یک رنگ نباید کرد؟

ترکیب رنگها در یک اتاق یک حرکت هنری و طراحی دیگر است و می تواند به تثبیت یا برجسته سازی کل پالت رنگ اتاق که توسط هنر، منسوجات و لوازم جانبی ایجاد شده است ، کمک کند. جفت کردن رنگها یک تمرین جذاب است و با هر شریک جدید ، رنگ، هویت رنگی جدیدی به خود می گیرد.