مهدی سهامیان

برای محیط کاری نیازمند یه کار مهندسی شده بودم. اصلا راضی نمیشدم به رنگ بندی هایی که بعضی از این سایت های معلوم الحال می گفتند. تا اینکه با الوان آشنا شدم. در همان بازدید اولیه، ترکیب رنگی که به من پیشنهاد دادن، بسیار دلنشین بود و با بیان دلایل منطقی، بهترین انتخاب را داشتم. مرسی از خدمات خوبتان