سعید خانی

عالی بود. فکرشو نمیکردم بشه واقعا تو این مدت محدود کار من انجام بشه ولی الوانیا نمود واقعی پایبند بودن به تعهد کاری بودن. دست مریزاد