رضا مستور

بشدت راضیم از انتخابی که کردم. همکاری با تیم حرفه ای الوان یکی از خوش شانسی های من در انجام این پروژه بود.